OTWORZYŁEŚ PRZEWÓD DOKTORSKI?

Doktoranci, którzy do 30 kwietnia 2019 r. otworzyli przewód doktorski pierwotnie na podstawie przepisow ustawy wprowadzającej zobligowani byli do obrony rozprawy doktorskiej w terminie do 31 grudnia 2021 r., jednakze ze względu na panującą w Polscę i na świecie pandemię COVID-19 termin ten został wydłużony w ramach jednej z ustaw tarczy antykryzysowej do 31 grudnia 2022r.

Uwagę jednakże należy zwrócić na fakt, iż termin 31 grudnia 2022 r. odnosi się do wszystkich formalności związanych z nadaniem stopnia doktora, takich jak posiedzenie organu posiadającego uprawnienia do nadawania stopnia doktora i podjęcie stosowanej uchwały, a nie tylko samego terminu publicznej obrony.

W przypadku gdy doktorant uzyska pozytywne recenzje, będzie miał publiczną obronę zakończoną rekomendacją nadania stopnia, ale uprawniony organ nie podejmie uchwały o nadaniu stopnia doktora przed końcem 2022 roku to przewód z mocy ustawy zostanie umorzony 

Po 1 stycznia 2023 r. nie będzie można nadawać stopnia doktora w oparciu o otwarte przewody.