STUDIA DOKTORANCKIE

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Za moment ukończenia kształcenia na studiach doktoranckich uznawana jest obrona rozprawy doktorskiej, która rozumiana jest jako potwierdzenie efektow uczenia się przewidzianych dla tego poziomu kształcenia.

Uczestników studiów doktoranckich w odniesieniu do tego tematu podzielić możemy na dwie grupy:

  1. osoby, które otworzyły przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r.
  2. osoby, ktore nie otworzyły przewodu doktorskiego.