SZKOŁY DOKTORSKIE

Czy egzaminy doktorskie w szkołach doktorskich są obowiązkowe?
Jakie egzaminy należy zdać?

Czy egzamin z języka obcego jest obowiązkowy?
Jakie są zasady potwierdzania znajomości języka obcego?

W ramach jakich dyscyplin może być prowadzone kształcenie doktorantów? 

Jakie są zasady oceny śródokresowej?
Co jeżeli jej wynik będzie negatywny?

Kto ustala program kształcenia?
Co z niego wynika?

Na jakich zasadach powoływana jest szkoła doktorska? W jakim terminie?