Najważniejsze akty prawne związane z kształceniem doktorantów

Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086.

Opracowano na podstawie Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39, 534, z 2020 r. poz. 695, 875, 1086.

Wykaz wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ogłoszony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.

Ogłoszony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.

Chcesz znaleźć informacje o konkretnych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce?