DYSCYPLINY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818) wprowadza do polskiego systemu prawnego 8 dziedzin nauki i sztuki, podzielonych na 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.

Wszystkie obrony doktoratów, które odbędą się po 1 maja 2019 r. odbędą się zgodnie z tzw. „nowymi” dyscyplinami.